English Tiếng Việt
,

N

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Chỉ tiêu

Tổng carbonate tính theo CaCO3 (%)

≥ 98.5

Độ kiềm dư Ca0 (%)

≤ 0.03

PH

≤ 9.5

Độ ẩm (%)

≤ 0.35

Hàm lượng Fe2O3(%)

≤ 0.05

Độ mịn qua sàng 45 µm (%)

-

Độ mịn qua sàng 125 µm (%)

≥ 99.84

Cỡ hạt trung bình (µm)

-

Cặn không tan trong HCL (%)

0.005

Độ thấm dầu lanh (ml/100)

56.0 ± 3

Độ thấm dầu DOP (ml/100)

75.0 ± 3

Độ thấm nước (ml/100)

38.0 ± 3

Tỷ trọng đổ đống (g/ml)

0.42

Độ trắng (%)

95

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI