English Tiếng Việt
,

MĐ 600

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Chỉ tiêu

Tổng carbonate tính theo CaCO3 (%)

≥ 98.5

Độ kiềm dư Ca0 (%)

≤ 0.0056

PH

≤ 8.5

Độ ẩm (%)

≤ 0.35

Hàm lượng Fe2O3(%)

≤ 0.05

Độ mịn qua sàng 45 µm (%)

100

Độ mịn qua sàng 125 µm (%)

100

Cỡ hạt trung bình (µm)

≤ 4.0

Cặn không tan trong HCL (%)

0.003

Độ thấm dầu lanh (ml/100)

96.0 ± 3

Độ thấm dầu DOP (ml/100)

114.0 ± 3

Độ thấm nước (ml/100)

82.0 ± 3

Tỷ trọng đổ đống (g/ml)

0.28

Độ trắng (%)

96

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI