English Tiếng Việt
,

N03

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Chỉ tiêu

Tổng carbonate tính theo CaCO3 (%)

≥ 98.5

PH

7.5

Độ ẩm (%)

≤ 0.15

Hàm lượng Fe2O3(%)

≤ 0.05

Độ mịn qua sàng 38 µm (%)

-

Độ mịn qua sàng 45 µm (%)

≥ 99.8

Độ mịn qua sàng 20 µm (%)

-

Cỡ hạt trung bình (µm)

≤ 11.5

Độ thấm dầu lanh (ml/100)

30.0 ± 2

Độ thấm dầu DOP (ml/100)

40 ± 2

Độ thấm nước (ml/100)

34

Tỷ trọng đổ đống (g/ml)

0.69

Độ trắng (%)

96

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI