English Tiếng Việt
,

N033

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Chỉ tiêu

Tổng carbonate tính theo CaCO3 (%)

≥ 98.5

PH

7.5

Độ ẩm (%)

≤ 0.15

Hàm lượng Fe2O3(%)

≤ 0.05

Độ mịn qua sàng 38 µm (%)

-

Độ mịn qua sàng 45 µm (%)

≥ 98.5

Độ mịn qua sàng 20 µm (%)

-

Cỡ hạt trung bình (µm)

≤ 22.0

Độ thấm dầu lanh (ml/100)

28.0 ± 2

Độ thấm dầu DOP (ml/100)

36.0 ± 2

Độ thấm nước (ml/100)

35

Tỷ trọng đổ đống (g/ml)

0.84

Độ trắng (%)

96

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI