English Tiếng Việt
,

BỘT VÔI

Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn


Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật bột vôi 

Tên sản phẩm

Hàm lượng

CaO (%)

Hàm lượng Fe2O3(%)

Bột vôi

≥ 75

0.05

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI