English Tiếng Việt

Liên hệ

PTGĐ Kinh doanh: Mr. Phạm Tiến Đức

ĐT: 0913523355
Email: duc.minhduc@minhduc-caco3.com

P. Kinh doanh nội địa: Ms. Trần Thị Đào  
ĐT: 0225.3661612
Fax: 0225.964159 
Email: hoachatminhduc.pkd@gmail.com