English Tiếng Việt

Liên hệ

PTGĐ Kinh doanh: Mr. Phạm Tiến Đức: Mobile: 0913523355

Email: duc.minhduc@minhduc-caco3.com

Trưởng P. Kinh doanh nội địa: Ms. Khánh: Mobile: 0164.825.9910
ĐT: 0225.3661612
Fax: 0225.3810186 
Email: kinhdoanh@minhduc-caco3.com; khanhktqd53@gmail.com

P. Kinh doanh XNK: Ms Linh: Mobile: 0968.667.269

Tel: 0225.3810970/ Fax: 0225.3810186

Email: info@minhduc-caco3.com